Giáo xứ Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Quán  (Xin bấm vào đây để xem trên YouTube)

Cha Sở PX   Cha Sở P.X Lê văn Nhạc
         từ năm 1998
       Năm sinh : 1943
       Linh Mục : 1974

 
 

                 Cha Phó Giuse Hoàng Đình Hải
                            từ 7/4/2016
                        Sinh : 12/2/1971
                      Linh mục: 11/6/2010

Năm thành lập giáo xứ:  1720 - 1896
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Tâm
LM Chính xứ:  Phanxicô Xaviê  Lê Văn Nhạc - Từ năm 1998

LM Phụ tá:  Giuse Hoàng Đình Hải - Từ 7/4/2016
Địa chỉ:  120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM
Giáo hạt Sàigon- Chợ Quán
Điện thoại :  Cha Sở         39 235 067
                      Cha Phó       38 384 084

Giờ chầu Thánh Thể

Thứ 2: 06.00 - 22.00
Thứ 3: 06.00 - 22.00
Thứ 4: 06.00 - 22.00
Thứ 5: 06.00 - 22.00
Thứ 6: 06.00 - 22.00
Thứ 7: 06.00 - 22.00
CN: 06.00 - 22.00  

Thánh lễ:

Từ Thứ 2 đến thứ 7  : Sáng 5g - Chiều 17g30
Chúa nhật : Sáng      : 5g   -   6g30   -    8g (Thiếu nhi)
                     Chiều     : 16g30   -   18g