Chương trình Lớp Phóng sự & Biên tập 14.1

LỚP PHÓNG SỰ & BIÊN TẬP 14.1
 

Thời gian: 18g30 - 20g20 thứ Sáu hằng tuần từ 17/1 đến 30/5/2014
Phụ trách Phóng sự: Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Diệp, OP
Phụ trách Biên tập: Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền

CHƯƠNG TRÌNH

17/01   : Vài nét về Phóng sự - Suy nghĩ về Đề tài (Nt Anna)
14/02   : Làm Dàn bài Phóng sự (Lm Giuse)
21/02   : Để viết bài Phóng sự (Nt Anna)
28/02   : Ngữ pháp & Phóng sự  (Lm Giuse)
07/03   : Viết Mở bài Phóng sự (Nt Anna)
14/03   : Thu thập thông tin, tài liệu cho bài Phóng sự (Nt Anna)
21/03   : Biên tập Tin ngắn (Lm Giuse)
28/03   : Một số kỹ năng khi viết Phóng sự (Nt Anna)
04/04   : Biên tập Tin mềm (Lm Giuse)
11/04   : Kỹ năng Phỏng vấn (Nt Anna)
25/04   : Biên tập Thân bài Phóng sự (Lm Giuse)
02/05   : Viết Kết bài Phóng sự (Nt Anna)
09/05   : Biên tập Kết bài phóng sự (Lm Giuse)
16/05   : Kết nối bài viết: Thông tin, số liệu, hình ảnh… (Nt Anna)
23/05   : Biên tập toàn bài Phóng sự (Lm Giuse)
30/05   : Hoàn thành bài Phóng sự (Nt Anna)

Đếm Nguyệt Tác: 
0