Tập huấn Thvụ Hè 2014

Kính gửi các Trưởng và Phó Nhóm MVTT nhiệm kỳ mới, cùng Ban Thường trực MVTT,
V/v Khóa Tập huấn Hè 2014 cho Thường vụ MVTT Sài Gòn

Các Trưởng và Phó Nhóm MVTT nhiệm kỳ mới, cùng Ban Thường trực thân mến,

Chúng ta có nhiệm vụ giúp mọi thành viên thực hiện đường hướng của MVTT trong năm mới để cùng nhau loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu hơn. Đường hướng mới này gồm:

-          Mỗi thành viên có khả năng dùng điện thoại hoặc dụng cụ đơn giản để quay một đoạn phim nhỏ, dùng phần mềm PowerDirector để điều chỉnh đoạn phim đạo đức này, và đưa lên YouTube, rồi gắn vào blogspot của mình.
-          Mỗi tháng, các nhóm MVTT thực hiện một video clip nguyệt ký (nền nhạc hòa tấu) để đưa lên Titoco của nhóm mình.
-          Tạo một wiki nguyệt ký cho Ban điều hành nhóm, để cùng làm việc trên wiki này.
-          Sử dụng file powerpoint soạn sẵn để điều khiển các buổi họp linh đạo hằng tháng.
 
Ngoài ra còn cần phải hoàn chỉnh nhật tác, nguyệt tác, nguyệt ký kỷ yếu của giáo xứ trên Titoco.

 
Khóa Tập huấn Hè 2014 được mở ra để giúp các Trưởng và Phó Nhóm MVTT nhiệm kỳ mới cùng Ban Thường trực chu toàn nhiệm vụ này:

 I.      Yêu cầu cuối khóa Tập huấn Hè 2014

1.      Có một blogspot nhật tác với bố cục (layout) có nguồn cấp (feed) đầy đủ các blogspot nhật tác của anh em trong nhóm (để thưởng thức các bài nhật tác mới nhất của anh em trong nhóm. Những bài mới này sẽ tự động xuất hiện trên blogspot nhật tác của mình nhờ feed).
2.      Có một blogspot nguyệt tác ghi lại ít nhất 3 đoạn phim do chính mình quay và edit (điều chỉnh bằng phần mềm PowerDirector với nền nhạc hòa tấu và đã đưa lên youtube). (Trong tương lai, trên blogspot nguyệt tác này cũng có nguồn cấp (feed) đầy đủ các blogspot nguyệt tác của anh em trong nhóm để mình có thể thưởng thức các bài nguyệt tác mới nhất của anh em trong nhóm. Những bài mới này sẽ tự động xuất hiện trên blogspot nguyệt tác của mình nhờ feed).
3.      Có video nguyệt tác của tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2014 trên Titoco của nhóm mình.
4.      Có wiki nguyệt của nhóm.
5.      Đôn đốc mọi thành viên của nhóm mình: thực hiện mỗi tuần ít nhất là 2 nhật tác, mỗi tháng ít nhất 1 nguyệt tác, và mỗi giáo xứ trong giáo hạt đều có kỷ yếu trên Titoco. Đồng thời biết điều khiển các buổi họp linh đạo hằng tháng của nhóm mình với file powerpoint đã soạn trước.

Sau khi đã hoàn tất các yêu cầu này, sẽ có một buổi tĩnh tâm dã ngoại và phát chứng chỉ hoàn thành Khóa Tập huấn Hè 2014 dành cho những người đạt yêu cầu.

II.      Chương trình khóa Tập huấn Hè 2014
28-06:  Sử dụng file powerpoint họp linh đạo, tạo hai blogspot nhật tác & nguyệt tác, tạo nguồn cấp (feed) các blogspot của thành viên trong nhóm.
05-07:   Hoàn chỉnh nguồn cấp trên blogspot nhật tác. Dùng điện thoại hoặc dụng cụ đơn giản để quay một đoạn phim nhỏ, dùng phần mềm PowerDirector để điều chỉnh khúc phim đạo đức này, và đưa lên YouTube, rồi gắn vào blogspot của mình.
12.07:    Tạo slide show với PowerDirector.
26.07:  Tạo wiki nguyệt của nhóm.
02.08:  Khái niệm về Sound Forge. Hoàn chỉnh wiki nguyệt ký, slide show video nguyệt tác  tháng 6 & tháng 7.

Dã ngoại, Tĩnh tâm và Phát chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn Hè 2014: Dự kiến sẽ được tổ chức vào hai ngày 8 và 9/8 (hoặc 29 và 30/8).

Rất mong các Trưởng và Phó Nhóm MVTT nhiệm kỳ mới, cùng Ban Thường trực góp ý và tham dự đầy đủ khóa Tập huấn này, để chúng ta có khả năng truyền đạt lại cho các thành viên trong nhóm của mình. Hy vọng nhờ thế, đường hướng MVTT trong năm mới sẽ được thực hiện tốt đẹp và công việc loan báo Tin Mừng của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhờ biết sử dụng hữu hiệu các phương tiện truyền thông.

Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho anh chị em và thân quyến.
 
Mùa Hè 2014
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

Đính kèmDung lượng
140702 tap huan He 2014.docx18.6 KB