Một thoáng Thánh lễ MV Truyền thông

Một vài đoạn ngắn trong Thánh lễ Mục vụ Truyền thông Gp Sài-gòn, 18g30 T Ba 1/8/2017.

Video khác