Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Gò Vấp đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!
Mong MVTT Gò Vấp làm thêm:
- Menu Giới Thiệu: Lược sử
- Menu Lời Chúa
- Menu Thư Giãn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip của các giáo xứ, vì đã đăng ở trang giáo xứ rồi. Nếu tại trang các giáo xứ này chưa có các tác phẩm đó, thì chuyển về cho trang của các giáo xứ ấy.

Cầu chúc MVTT Hạt Gò Vấp mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.