Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Hóc Môn đã tương đối đẹp và xuất hiện đầy đủ các menu.
Xin chúc mừng!
Mong MVTT Hóc Môn làm thêm:
- Giữa Trang web: thêm hình chụp chung có các Cha Đồng hành. Và thêm hình chụp chung với Cha Hạt trưởng mới (khi có);
- Menu Kiến Thức;
- Các menu khác: thêm bài cho phong phú hơn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đã chỉ đăng những gì liên quan đến Nhóm hạt: Rất đáng khen ngợi!

Về Trang của các giáo xứ: đã có người làm việc trên mọi trang giáo xứ của Giáo hạt: Thật đáng khen! Tuy nhiên, cần cố gắng thêm bài & hình ảnh cho phong phú và đầy đủ hơn (một số trang giáo xứ chưa có nội dung gì cả!).

Cầu chúc MVTT Hóc Môn mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.