Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Phú Thọ đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!

Mong MVTT Phú Thọ làm thêm:
- Menu Video
- Menu Audio
- Menu Kiến Thức
- Menu Thư Giãn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip của các giáo xứ, vì đã đăng ở trang giáo xứ rồi. Nếu tại trang các giáo xứ này chưa có các tác phẩm đó, thì chuyển về cho trang của các giáo xứ ấy.

Cầu chúc MVTT Phú Thọ mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.