Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Khuyết Tật đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!

Mong MVTT Khuyết Tật làm thêm:
- Menu Giới thiệu: Lược sử
- Menu Nguyệt tác: 6.2013 tổng hợp. Các bài nguyệt tác cần có tên tác giả.
- Menu Hình Ảnh
- Menu Video
- Menu Audio
- Menu Lời Chúa
- Menu Ký Sự
- Menu Kiến thức
- Menu Thư Giãn.

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip không thuộc sinh hoạt của nhóm MVTT Khuyết Tật.

Cầu chúc MVTT Khuyết Tật mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.