Không làm gì cả

KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Chủ: Anh đến xin việc hả?...ừ mà anh đã làm gì ở bên xưởng đó… khiến họ đuổi anh vậy?

Người xin việc giật mình quýnh quáng: Dạ tôi không có làm gì cả ạ!
Chủ: Hèn gì... anh bị đuổi là phải!