TRUYỀN THÔNG THÁNG 1/2013

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG:
- Cầu cho năm Đức tin
- Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Đông

1.      Thứ ba ngày 1/1/2013 Lễ Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21
“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” Lc 2,19
Theo Sứ điệp ngày thế Giới Truyền thông Thứ 46: “Truyền thông và thinh lặng dìm chúng ta vào nguồn mạch tình yêu”. Xin cho chúng con chiêm niệm được thánh ý Chúa và lan tỏa đức tin của mình cho mọi người chung quanh.

2.      Thứ ba ngày 8/1/2013 Mc 6,34-44
“Ai nấy đều ăn và được no nê”. Mc 6,42
Chúa đã chăm sóc mọi người như nhau. Xin cho chúng con biết nên giống Chúa qua việc thực thi bác ái về vật chất cũng như tinh thần trong môi trường chúng con đang sống

3.      Thứ ba ngày 15/1/2013 Mc 1,21-28
“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền”. Mc 1,22

4.      Thứ ba ngày 22/1/2013 Mc 2,23-28
“Con Người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát”. Mc 2,28

5.      Thứ ba ngày 29/1/2013 Mc 3,31-35
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Mc 3,35