Hướng dẫn tạo ảnh hiệu ứng đẹp với kiểu HDR bằng phần mềm Photomatic

 
 Hướng dẫn tạo ảnh hiệu ứng đẹp với kiểu HDR bằng phần mềm Photomatic
 
Các ví dụ ảnh đã được xử lý bằng Photomatic
  
 
  
  
để có được bức hình như ví dụ này, ta có thể dùng Photomatic để tao ra các ảnh dạng High Dynamic Range (HDR là một dạng ảnh kết hợp của nhiều vùng ánh sáng khác nhau tại cùng một thời điểm, cùng một vị trí). Quy trình này gồm 2 bước chính sau: 
   
- Trước hêt chúng ta phải chụp ảnh với 3 độ phơi sáng khác nhau
- Sau đó sử dụng phần mềm Photomatix để tạo ra ảnh
  
Bước 1: Cách chụp ảnh với 3 độ phơi sáng khác nhau: Để có được ảnh với 3 độ phơi sáng khác nhau, chúng ta có thể làm theo 2 cách sau
  
Cách 1: Chụp file Raw, dùng phần mềm chỉnh file RAW: (vd như là Photoshop), chỉ chỉnh ánh sáng ở phần Exposure (hoặc có thể chỉnh màu mè gì cũng được nhưng phải ghi nhớ tất cả các thông số để chỉnh cho những ảnh sau). Tạo 3, 4, 5 ảnh với các độ ánh sáng khác nhau (bằng cách mở file RAW rồi tắt, unsaved, rồi lại mở lại file Raw đấy) , cảm tính sao cho 3 ảnh kết hợp ra đủ sáng (or thừa sáng, thiếu sáng…). Khuyến cáo nên tạo theo -4, -2,0,+2, +4 hoặc -2,0,+2.
  
Cách 2: Tripod
Cách này là chúng ta sử dụng máy ảnh để chụp ảnh trực tiếp 3 ảnh với độ sáng khác nhau.
 
bên dưới là 03 bức ảnh với độ sáng khác nhau: thừa sáng, đủ sáng, thiếu sáng
   
   
   
  
Bước 2: sử dụng phần mềm Photomatix để tạo ra ảnh HDR
 
Sau khi đã có ảnh ở bước trên, Chúng ta sẽ làm theo các thao tác sau trên phần mềm Photomatix.
1. Mở phần mềm Photomatix, chọn File -> Open (or Ctrl O) để mở, mở cả 3 ảnh vừa mới
2. chỉnh ra. (nếu dùng bản cũ hơn bản 3, còn dùng bản 3 thì bỏ qua bước này)
3. Chọn Process -> Generate HDR… (or Ctrl G), chọn 3 ảnh vừa mới tạo ra, cứ click OK OK,
4. Chọn Tone Mapping
  
Để tạo như ảnh tại ví dụ này, chúng ta hãy điều chỉnh các thông số như sau
 
Một số setting:
- Color Saturation: Tùy vào mức độ rất màu mè của ảnh hoặc thường cho đến đen trắng, có thể chỉnh ở đây.
- Light Smoothing: Để ra chất HDR, có 5 mức độ, tùy theo mục đích rồi chọn
- Liminosity: Tương ứng như tăng giảm contrast của ảnh.
 
Tab Tone:
- White Point: Tăng điểm trắng của ảnh
- Black Point: Tăng điểm đen của ảnh
- Gamma (từ 2-> 0.35): Phần khá quan trọng, tăng độ sáng tối của ảnh
  
Sau đó ấn Process là kết thúc & kết quả sẽ như sau: