Hồi ký 15 năm ngày về chung một tổ ấm - Tác giả : Minh Phong