Kỷ yếu Giáo xứ Bình Thuận

  • Địa chỉ: 3131 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Điện thoại: 62609559
  • Năm thành lập: 1955-1972