Kỷ yếu Giáo xứ Bùi Phát

  • Địa chỉ: 453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3843 6376 - 3931 3220
  • Năm thành lập: 1955 - 1966