Kỷ yếu Giáo xứ Chánh Hưng

  • Địa chỉ: 45 đường 15, P.4, Q.8
  • Bổn mạng: Thánh Phan-xi-cô Xavie
  • Điện thoại: 38500751
  • Năm thành lập: 1966-1970