Kỷ yếu Giáo xứ Chính Lộ

  • Địa chỉ: 45/4N Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3898 0820
  • Năm thành lập: 1970 - 2004