Kỷ yếu Giáo xứ Công Lý

  • Địa chỉ: 62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Q. 3
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3848 3943
  • Năm thành lập: 1999