Kỷ yếu Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  • Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Điện thoại: 3931 1779 - 3843 7715
  • Năm thành lập: 1963 - 1952