Kỷ yếu Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm

  • Địa chỉ: 4bis Hoàng Hoa Thám, P.7. Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3841 0210
  • Năm thành lập: 1970 - 1987