Kỷ yếu Giáo xứ Hàng Xanh

  • Địa chỉ: 76 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3899 0282 - 3511 3898
  • Năm thành lập: 1960 - 1968