Kỷ yếu Giáo xứ Hiển Linh

  • Địa chỉ: 5GH Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Chúa Hiển Linh
  • Điện thoại: 3899 3732
  • Năm thành lập: 1964 - 1994