Kỷ yếu Giáo xứ Hưng Phú

  • Địa chỉ: 100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9, Q.8
  • Bổn mạng: Thánh Joseph
  • Điện thoại: 39543606
  • Năm thành lập: 1968-1973