Kỷ yếu Giáo xứ Khánh Hội

  • Địa chỉ: 136 Tôn Đản, P.10, Q. 4
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Bảy Sự
  • Điện thoại: 3940 5298
  • Năm thành lập: