Kỷ yếu Giáo xứ Lạc Quang

  • Địa chỉ: 51/5 Lạc Quang, KP.2, Tân Thới Nhất
  • Bổn mạng: Thánh Phêrô
  • Điện thoại: 3719 0754 - 3592 0328
  • Năm thành lập: 1962 - 1973