Kỷ yếu Giáo xứ Mẫu Tâm

  • Địa chỉ: 16-18 Phan Huy Thực, P.Tân Kiểng, Q. 7
  • Bổn mạng: Mẫu Tâm
  • Điện thoại: 3771 1090
  • Năm thành lập: