Kỷ yếu Giáo xứ Nam Hải

  • Địa chỉ: 277 phạm Hùng, P.4, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 38504206
  • Năm thành lập: 1965-1989