Kỷ yếu Giáo xứ Phú Hiền

  • Địa chỉ: 214/57bis Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3843 1167
  • Năm thành lập: 1957 - 1989