Kỷ yếu Giáo xứ Phú Xuân

  • Địa chỉ: 6 K.2, KP.6, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3873 8750
  • Năm thành lập: