Kỷ yếu Giáo xứ Tắc Rỗi

  • Địa chỉ: Số 1, Đường số 1, Khu dân cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q. 7
  • Bổn mạng: Thánh Phêrô
  • Điện thoại: 3771 7609
  • Năm thành lập: