Kỷ yếu Giáo xứ Tam Hà

  • Địa chỉ: 66 đường Tam Hà, P.Tam Phú, Q. Thủ Đức
  • Bổn mạng: Thánh Tâm
  • Điện thoại: 3896 9322
  • Năm thành lập: 1955 - 1971