Kỷ yếu Giáo xứ Tam Hải

  • Địa chỉ: 180 Tam Châu, KP.2, P.Tam Bình, Q. Thủ Đức
  • Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Điện thoại: 3729 3119 - 3897 7941
  • Năm thành lập: 1955 - 2004