Kỷ yếu Giáo xứ Tân Định

  • Địa chỉ: 289 Hai Bà Trưng, P.8
  • Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa
  • Điện thoại: 3829 0093 - 3829 3088
  • Năm thành lập: 1861 - 1929