Kỷ yếu Giáo xứ Tân Thái Sơn

  • Địa chỉ: 1 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quý, Q. Tân Phú
  • Bổn mạng: Thánh Gia Thất
  • Điện thoại: 3842 5691
  • Năm thành lập: 1956 - 1971