Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II

  • Địa chỉ: 91/10-12 Trần Quang Diệu, P.13
  • Bổn mạng: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 2014