Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Giuse Thợ

  • Địa chỉ: 452 Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A, Q. 9
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3731 3176
  • Năm thành lập: