Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Phaolô 3

  • Địa chỉ: 262/14 Lê Văn Sỹ, P.14, Q. 3
  • Bổn mạng: Thánh Phaolô
  • Điện thoại: 3843 6681 - 3907 1423
  • Năm thành lập: 1971 - 1989