Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Phaolô

  • Địa chỉ: 352 Lê Hồng Phong, P.1, Q. 10
  • Bổn mạng: Thành Phaolô Trở Lại
  • Điện thoại: 3835 5890
  • Năm thành lập: