Kỷ yếu Giáo xứ Thuận Phát

  • Địa chỉ: 253 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q. 7
  • Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva
  • Điện thoại: 3872 0329
  • Năm thành lập: