Kỷ yếu Giáo xứ Vĩnh Hội

  • Địa chỉ: 158 Bến Vân Đồn, P.6, Q. 4
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3940 0768 - 3826 9143
  • Năm thành lập: