Kỷ yếu Giáo xứ Xóm Lách

  • Địa chỉ: 134/109/18A Lý Chính Thắng, P.7
  • Bổn mạng: Thánh Giuse
  • Điện thoại: 3848 2900
  • Năm thành lập: 1999 - 1950