Kỷ yếu Giáo xứ Xuân Hiệp

  • Địa chỉ: 54 đường 5, KP.4, P.Linh Xuân, Q. Thủ Đức
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 3724 0313
  • Năm thành lập: 1979 - 2014