Trị Sở

 • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
 • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
 • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
 • Năm thành lập: 1957 - 1972

 Giáo Họ Trị Sở
 

I/ Giai Đoạn Hình Thành

Giáo họ trị sở được thành lập cùng với giáo xứ năm 1957, được cha Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc chấp nhận giáo họ chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng và lễ kính vào ngày 15/08 hàng năm, qua các giai đoạn phát triển giáo họ nay có 5 giáo khu.
Khu I   -   Bổn mạng Đức Mẹ Fatima.
Khu II  -   Bổn mạng Đức Mẹ dâng con vào đền thờ.
Khu III -  Bổn mạng Đức Mẹ Trinh Vương.
Khu IV -   Bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Khu V  -   Bổn mạng Đức Mẹ La Vang.

II/ Ban Chấp Hành Qua Các Nhiệm Kỳ

Trùm Chánh:
1957 – 1960: Ông Giuse Bùi Văn Vãng.
1960 – 1971: Ông Giuse Phạm Như Thu.
1971 – 1974: Ông Phêrô Nguyễn Văn Long.
1974 – 1977: Ông Phêrô Trương Văn Rong.
1977 – 1980: Ông Phaolô Vũ Văn Thân.
1980 – 1993: Ông Phêrô Nguyễn Tương Tự.
1993 – 1996: Ông Đa Minh Đỗ Văn Giác.
1996 – 2000: Ông Giuse Phạm Ngọc Hưng.
2000 – 2004: Ông Giuse Hoàng Đình Thụy.
2004 – 2008: Ông Đa Minh Nguyễn Bá Châu.
2008 – 2012: Ông Giuse Nguyễn Văn Hưởng.
2012 – 2016: Ông Giuse Nguyễn Văn Tài.

III/ Sinh Hoạt

Tổng Số Nhân danh 1762.
 • Số gia đình Công giáo: 497.
 • Số gia đình Tôn giáo bạn: 100.
  Giáo họ đọc kinh tối hàng tuần vào thứ 4 và thứ 7 vào lúc 19g30, tại đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse, Giáo khu tổ chức đọc kinh tại khu mình.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

  Giuse NguyễnMạnhHùng