An Hòa

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Giáo Họ An Hòa

I / Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển:

Giáo họ An Hòa được hình thành cùng lúc với Giáo xứ, Giáo họ Trị Sở, Giáo họ Giáo Lạc và nhận Thánh Đa Minh làm quan thầy Mừng kính Ngài vào tháng 8 hàng năm.
Năm 1957, khi một số giáo dân thuộc giáo phận Ninh Bình, Bùi Chu, Phát Diệm… đã định cư tại tuyến đường chính Lê Văn Duyệt cũ (nay là Cách Mạng Tháng 8).
1957 – 1968, Giáo họ được thành lập và ổn định.
1968 – 1987, Giáo họ ngày càng được phát triển về địa giới cũng như giáo dân.
1987 – 1993, Số giáo dân tăng nhanh do khu vục thành nhảy dù cũ sát nhập.
1993 – 2000, Khu nghĩa trang được giải tỏa thành khu dân cư, đồng thời khu vực ga đầu máy xe Lửa giáp với quận 3 cũng nhập vào giáo họ.
Năm 2000 đến nay giáo họ chia thành 5 khu mỗi khu có một vị trùm phó phụ trách và 1 vị trùm chánh đảm nhiệm công việc chung.

II/ Sinh Hoạt:

Số gia đình Công giáo: 266
Số gia đình Tôn giáo bạn:475
Các Ban Trong Giáo Họ:
-Ban bác ái.
-Ban phụng vụ.
-Ban loan báo Tin Mừng.
-Gia trưởng.
-Giới trẻ.
-Thiếu nhi.