Ban Thừa Tác Viên

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Ban Thừa Tác Viên

Ban thừa tác viên được Đức Giám Mục (ĐGM) chấp nhận để phụ giúp các Cha chủ tế trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn trong Thánh lễ, đồng thời cũng giúp các bệnh nhân nhận lãnh Mình Thánh Chúa tại nhà.
Thừa tác viên được nhận lãnh trách vụ do ĐGM trao ban một lần cho đến khi vì một lý do nào đó mà phải ngừng tác vụ. Thừa tác viên Mình Thánh Chúa thường xuyên dự lễ và phụng vụ. Do vậy ban thừa tác viên được hình thành cho việc phục vụ không bị gián đoạn, nhất là các Thánh lễ vào ngày Chúa nhật và lễ lớn trong năm.
Thừa tác viên là những người từng tham gia vào các đoàn thể trong giáo xứ đã có tuổi nhưng vẫn tiếp tục phục vụ giáo xứ và được phân công trong các Thánh lễ, Ban thừa tác viên nay có trên dưới 10 người là những vị đã được tuyển chọn.