Hội Cựu Viên Chức

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Hội Cựu Viên Chức

Năm 1961 các vị viên chức khóa đầu tiên của giáo xứ và các giáo họ đã mãn nhiệm quy tụ thành một phái tràng trong hệ thống hội Mân Côi của giáo xứ, lấy tên là tràng các Thánh nam nữ và thực hiện nội quy riêng, hoạt động như một hội đoàn với danh xưng Hội chức sắc Kỳ cựu với tôn chỉ “Mến Chúa yêu Người”, mục đích phục vụ Giáo hội và tương thân tương ái. Ngày 01-11-1961, được Cha chánh xứ Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc công nhận và cho phép hoạt động trong phạm vi giáo xứ.
Năm 1980 hội đổi tên là Hội Cựu viên chức. Bản nội quy của hội đã hai lần được tu chỉnh vào nam1980 và 1993. Cả hai lần tu chỉnh này đều giữ nguyên tôn chỉ mục đích ban đầu. Hội viên là các vị viên chức đã mãn nhiệm, ít nhất một chức vụ trong hội đồng giáo xứ hoặc ban chấp hành giáo họ hay trưởng các hội đoàn. Đa số các vị cựu viên chức đã tham gia hội để tiếp tục phục vụ giáo xứ có khoảng trên 100 hội viên cả nam và nữ.
Hoạt động của hội là thể hiện tình thân ái giữa các hội viên, thể hiện tình nghĩa gắn bó với giáo xứ, giáo họ và các đoàn thể, liên kết với nhau trong kinh nguyện và chia sẻ bác ái với mọi người. Hội nhận các thánh nam nữ làm bổn mạng, lễ kính vào ngày 1 tháng 11 hàng năm. Tuy không thuộc hệ thống các hội đoàn Công giáo tiến hành, nhưng hội cựu viên chức luôn đồng hành chung sức chung lòng với giáo xứ trong các công trình phát triển cũng như các hoạt động tông đồ giáo dân.
Ban chấp hành hội nhiệm kỳ là 3 năm, các vị chánh hội qua các nhiệm kỳ cho đến nay:
1-Ông Tuần Nguyên.
2-Ông Trùm Khoan.
3-Ông Trùm Tính.
4-Ông Tuần Đức.
5-Ông Trùm Hồng.
6-Ông Cố Nguyên.
7-Ông Thơ Chí.
8-Ông Tổng Vy.
9-Ông Trương Thắng.
10-Ông Trương Dũng.
11-Ông Trùm Vinh (2 nhiệm kỳ).
12-Ông Trương Hồng.
13-Ông Chánh Đại.
14-Ông Trùm Song.
15-Ông Chánh Thực.
16-Ông Trùm Thịnh.