Legio Mariae

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Hội Đoàn Legio Mariae

I/Hình Thành và Phát Triển

Hội Legio Mariae được Cha Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc thành lập từ năm 1957 và giao cho chị Agata Ngát phụ trách. Hội Legio hoạt động với lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria là nền tảng tông đồ, và thánh hóa hội viên bằng lời cầu nguyện. Hội có các hội viên hoạt động và tán trợ từ năm 1957 – 1975: Cha linh giám Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc.
        1975 – 1983: Cha linh giám Gioan Baotixita Trần Mạnh Thực.
        1983 – 1993: Cha linh giám Anphôngsô Hoàng Ngọc Bao.
        1993 – 1995: Cha linh giám Vicente Ngô Minh Tân.
        1995 – 2011: Cha linh giám Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh.
      2012 đến nay do Cha Tôma Trần Văn Hội linh giám, hiện nay hội có 4 tiểu đội (Presidia). 1 Junior và 1 ca đoàn. Tổng số hội viên hoạt động gần 60, hội viên tán trợ trên 160.

II/Sinh Hoạt

Hội Legio Mariae tích cực trong công tác của giáo xứ và giáo phận về loan báo tin mừng. Hàng tuần xướng kinh hát lễ vào sáng thứ bảy và chiều thứ hai theo lịch phân công nguyên năm.
Luân phiên thăm viếng 4 giáo họ trong giáo xứ và giáo xứ bạn, giúp các gia đình khó khăn, bất hòa hay hôn phối, thăm các bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt, thăm viếng cầu nguyện cho người mới qua đời.

III/Ban Chấp Hành Hội

Cha Linh Giám.
Trưởng Hội: Bà Maria Trần Thị Tông.
Uỷ Viên 4 Presidia:
-Nữ Vương Bình An: Chị Maria Nhiệm.
-Nữ Vương Hòa Bình: Anh Phêrô Chu.
-Nữ Vương Mẹ Thiên Chúa: Anh Antôn Nhung.
-Nữ Vương Fatima: Chị Maria Mai.
Phụ trách Junior: Anh Gioan Phong.
Phụ trách ca đoàn: Chị Têrêsa Thúy.