Huynh Đoàn Đa Minh

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

 Huynh Đoàn Đa Minh

I/Thành Lập

Từ năm 1957, Cha chánh xứ Gioan Baotixita đã cho thành lập Hội Dòng Ba Đa Minh. Đến ngày 28.01.1987, hội dòng Ba Đa Minh chính thức được đổi tên thành Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh ( Huynh Đoàn Đa Minh). Mừng kính Thánh bổn mạng hàng năm.

II/Tôn Chỉ Mục Đích

Huynh Đoàn căn cứ vào hiến pháp nền tảng của dòng, sống đời sống huynh đệ noi gương học  hỏi lời Đức Kitô để trở nên muối cho đời, ánh sáng cho thế gian, giúp nhau sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu. Siêng năng cầu nguyện, chuyên chú tìm hiểu chân lý và nhiệt tâm thi hành các công tác tông đồ. Đoàn viên gia nhập được tuyên hứa vào ngày lễ mừng bổn mạng của huynh đoàn.

III/Sinh Hoạt

Hàng ngày huynh đoàn họp nhau trong thánh đường làm giờ thánh, nguyện kinh nhật tụng, lần chuỗi mân côi khuyến khích nhau học hỏi lời Chúa, thường xuyên làm công tác bác ái. Đồng thời cộng tác chặt chẽ với Cha chánh xứ, HĐMV trong các công việc sinh hoạt mục vụ của giáo xứ. Hiện nay huynh đoàn quy tụ có trên 400 đoàn viên.

IV/Trưởng Ban Chấp Hành Các Nhiệm Kỳ

1957 – 1964: Ông Tôma Dương Văn Tố.
1964 – 1968: Ông Tôma Dương Văn Dao.
1968 – 1973: Ông Tôma Dương Văn Dao.
1973 – 1976: Ông Inhaxiô Nguyễn Văn Viên.
1976 – 1979: Bà Maria Vũ Thị Phụng.
1979 – 1982: Ông Phêrô Nguyễn Văn Khôi.
1982 – 1985: Ông Phaolô Vũ Văn Thuận.
1985 – 1988: Ông Gioan B Trương Văn Khoản.
1988 – 1991: Ông Giuse Vũ Duy Nhuệ.
1991 – 1994: Ông Giuse Vũ Duy Nhuệ.
1994 – 2003: Ông Giuse Trần Văn Thắng.
2003 – 2006: Bà Maria Phan Thị Ngọc Lan.
2006 – 2009: Bà Maria Phan Thị Ngọc Lan.
2009 – 2012: Bà Maria Nguyễn Thị Luyến.
2012 – 2015: Ông Nguyễn Văn Hiếu.