Các Bà Mẹ Công Giáo

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

I/ Hình Thành và Phát Triển

Hội các Bà mẹ Công giáo được thành lập ngày 20/08/1984, dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ Anphongso Hoàng Ngọc Bao. Mọi sinh hoạt theo đúng tôn chỉ và nội qui của hội các bà mẹ công giáo Việt Nam. Hội nhận Thánh Nữ Monica làm bổn mạng, mừng kính lễ vào ngày 27/08 hàng năm.

II/ Điều Hành và Sinh Hoạt

Ban chấp hành gồm có:
1 chánh hội, 2 phó, 1 thư ký, 1 thủ quỹ, 8 đại diện các giáo họ, 4 cố vấn. Tổng số hội viên 210. Công tác phụng vụ:
1 ca đoàn Monica có 38 ca viên và 1 ca trưởng cùng với gia đình phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụ trách hát lễ sáng thứ tư, thứ sáu hàng tuần và công tác làm sạch nhà Chúa, phụ trách đọc kinh phụng vụ sáng chủ nhật, giờ chầu đầu tháng theo sự phân công của HĐMV giáo xứ.
Thứ tư đầu tháng dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Hội sinh hoạt theo hệ thống tổng hội CBMCG VN, do Cha bề trên tổng quyền hướng dẫn. Hàng tháng BCH giáo xứ sinh hoạt với BCH giáo hạt do Cha linh hướng Đa Minh Đinh Văn Vãng chánh xứ Sao Mai hướng dẫn. Hàng năm hội tĩnh tâm và mừng bổn mạng tại giáo xứ. Tham dự ngày lễ Thánh Isave được Hội Thánh quốc tế mừng nhớ ơn các người mẹ vào ngày 31/05 do hội CBMCG Toàn quốc tổ chức. Công tác bác ái:
Hội thường xuyên thăm viếng  các ân nhân và hội viên đau yếu hay khó khăn. Đến cầu nguyện khi trong giáo xứ có người qua đời và dự lễ an táng. Thăm và chia sẻ, ủng hộ, đóng góp đến các nơi, chủng viện, chủng sinh, nhà thờ, nhà hưu dưỡng, vùng bị thiên tai, lũ lụt và đóng góp chia sẻ công việc truyền giáo vùng sâu vùng xa tại các giáo điểm.

III/ Ban Chấp Hành Qua Các Nhiệm Kỳ

1984 – 1987:  Chánh hội:Bà Maria Nguyễn Thị Phang.
1987 – 1990:  Chánh hội: Bà Maria Tạ Thị Phin (Kha).
                       Phó hội: Bà Maria Vũ Thị Tuyết Mai (Minh).
1990 – 1993:  Chánh hội: Bà Maria Tạ Thị Phin (Kha).
                       Phó hội 1: Bà Maria Vũ Thị Tuyết Mai (Minh).
                       Phó hội 2: Bà Maria Phạm Thị Phi (Đẩu).
1993 – 1996: Chánh hội: Bà Maria Tạ Thị Phin (Kha).
                       Phó hội 1: Bà Maria Vũ Thị Tuyết Mai (Minh).
                       Phó hội 2: Bà Maria Phạm Thị Phi (Đẩu).
1996 – 2000:  Chánh hội: Bà Maria Vũ Thị Tuyết Mai (Minh).
                       Phó hội 1: Bà Anna Trần Bạch Tuyết.
                       Phó hội 2: Bà Maria Trần Thị Tịnh.
2000 – 2004:  Chánh hội: Bà Maria Vũ Thị Tuyết Mai (Minh).
                       Phó hội 1: Bà Anna Trần Bạch Tuyết.
                       Phó hội 2: Bà Maria Trần Thị Tịnh.
                       Thư ký: Bà Rosa Nguyễn Thy Tươi.
                       Thủ quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến.
2004 – 2008:  Chánh hội: Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến.
                       Phó hội 1: Bà Maria Trần Thị Tịnh.
                       Phó hội 2: Bà Rosa Nguyễn Thy Tươi.
                      Thư ký: Bà Anna Đoàn Thị Vượng.
                      Thủ qũy: Bà Têrêsa Đặng Thị Ánh.
2008 – 2012: Chánh hội: Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến.
2012 - 2016: Chánh hội: Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến.