Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Các Đấng Chủ Chăn Đã Coi Sóc Giáo Xứ

          
Các Cha Chánh Xứ   

 

 

 

        
Cha Chánh Xứ

Kiêm Hạt Trưởng - Hạt Chí Hoà.
Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh
1995 - 2011

 

Các Cha Phụ Tá

Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh

Cha Phaolô Nguyễn Thực

 

 

Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh

 
 
Cha Giuse
 Phạm Quốc Tuấn

 

Cha Inhaxio Nguyễn Quốc Bảo
                                         

Cha Đa Minh Đinh Công Đức

Giuse Nguyễn Mạnh Hùng.