Các lớp Giáo lý

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

SINH HOẠT GIÁO LÝ

 

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
BỔN MẠNG CÁC LỚP GIÁO LÝ MỪNG KÍNH NGÀY 25/1 HÀNG NĂM

Từ ngày thành lập Giáo xứ, giáo dục Đức Tin cũng được quý Cha đặc biệt quan tâm xây dựng.
Sinh hoạt giáo lý là một trong những sinh hoạt chính yếu trong các công tác mục vụ của Giáo xứ. Mọi người trong giáo xứ, các giáo họ, các đoàn thể Công giáo tiến hành đều được mời gọi cộng tác vào việc này. Vì thế trong các buổi sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học giáo lý đều có sự tham dự của mọi thành phần trong Giáo xứ. Công việc dạy Giáo lý là công việc đào tạo Đức Tin lâu dài nên luôn cần phải có sự cộng tác đặc biệt của phụ huynh các em.
Riêng các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân cũng được mở hàng năm để hướng dẫn các bạn trẻ trong cũng như ngoài giáo xứ, nhằm mục đích giúp tìm hiểu về giáo lý Chúa Kitô và chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Sinh hoạt các lớp giáo lý vẫn duy trì và phát triển dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ và Cha phụ tá cho đến nay.
Các lớp giáo lý:
-Lớp Khai Tâm:          3 năm
-Lớp Xưng Tội:           1 năm
-Lớp Thêm Sức:         2 năm
-Lớp Bao Đồng:         2 năm
-Lớp Trưởng Thành:  1 năm
-Lớp Vào Đời:            1 năm
-Lớp Tông Đồ:           1 năm
*Học kỳ 1: từ 15/8 đến 25/1
*Học kỳ 2: từ 25/1 đến 30/5